Kvinnherad Vekstbedrift verdigrunnlag

KV AS VERDIGRUNNLAG

Verdigrunnlaget er utviklet for oss som jobbar i Kvinnherad Vekstbedrift AS, i tillegg skal det gi utrykk for korleis brukar, samarbeidspartnar, kundar og eiger oppfattar oss.

Verdigrunnlaget klargjer kva verdiar vi forvente skal vera styrande for holdningar og væremåte både innad og utad i bedrifta. Dagleg fokus på verdiane skal vera et verkemidel for å fremma ein bedriftskultur som bidrar til å verkeliggjera vår visjon og nå våre strategiske mål for bedrifta.

TRYGGHET
Vi skal gi tryggleik ved å snakke med og ikkje om kvarandre, vera inkluderande, forutsigbar, ærleg og tydeleg.

RESPEKT
Vi skal vise respekt ved å la andre ha eigne meiningar, vise interesse, være lydhør, gi tilbakemelding og være lojal mot vedtak.

KVALITET
Vi skal levere god kvalitet på både produkt og tenester ved å vera engasjerte og finne dei beste løysingane.

UTVIKLING
Vi skal arbeide for kontinuerleg utvikling ved å skaffe oss nødvendig kompetanse, motivere kvarandre, vera løysningsorientert og ta aktivt ansvar for eigne handlingar og avgjørsler.