Avdelingar

Kvinnherad Vekstbedrift har 11 ulike produksjoner fordelt på 7 avdelinger.

Kvar avdeling har ein arbeidsleiar / instruktør. Dei har ansvar for 4-8 personer kvar som er tilsett på VTA / AFT.

Arbeidsleiarane sine oppgåver er å sørge for at produksjonen går jevnt og at alle på avdelinga bidrar med det dei klarar. Det er derfor svært viktig at arbeidsleiaren er dyktig i det arbeidet som skal utførast og at han/hun deltar aktivt i produksjonen. Samtidig er det viktige eigenskapar hos arbeidsleiaren at han har evne til å motivera og instruere fagleg.