Om oss

Kvinnherad Vekstbedrift AS er ein tiltaksarrangør for NAV innan to tiltak; VTA (Varig tilrettelagt arbeid) og AFT (Arbeidsførebuande trening). Vi har 30 VTA plassar og 13 AFT. 7 av AFT plassane er øremerka Grønt Arbeid og blir dermed plassert hos vår underleverandør Ersland Gard på Sandvoll.

Kvinnherad Vekstbedrift AS vart skipa i 1990. Kvinnherad kommune eig 90 % og bedriftsklubben eig 10 %.

Bedrifta har i dag 7 avdelingar. Dei ulike avdelingane har kvar sin arbeidsleiar som har ansvar for 5-8 tilsette i VTA / AFT.

Totalt er det 54 personer som er fast tilknytt KV AS til dagen, ellers har vi samarbeid med blandt annet NAV lokalt, der personar fra dei kan gjennomføra arbeidstrening på KV AS. Til sammen er det nærmare 70 personar som til ei kvartid brukar tilbodet på KV AS.

Kvinnherad Vekstbedrift AS er sertifisert i kvalitetssikringssystemet Equass siden 2011.