Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kvinnherad Vekstbedrift AS (KV AS) samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

ANSATTE

KV AS behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre de oppgavene vi har fått av Nav. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger finner du blant annet i bransjenormen.

Hvilke opplysninger innhentes

KV AS skal bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige. Hvilke typer personopplysninger som er nødvendig å behandle, avhenger av saken din. Som regel behandler vi personopplysninger som navn, adresse, telefon/e-post, tidligere arbeidsforhold, utdanning, annen kontaktperson og helseopplysninger. Ofte behandler vi også særskilte personopplysninger, for eksempel opplysninger om helse. Alle opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

Hva skal opplysningene brukes til

KV AS bruker også personopplysningene til å utarbeide statistikk, utredninger og analyser. Personopplysningene behandles da i en form som gjør at det ikke er mulig å knytte opplysningene til enkeltpersoner.

Hvor lenge opplysningene lagres og rutine for sletting

Opplysninger blir lagret så lenge det har betydning for formålet og 12 uker etter avslutning i tiltaket eller ansettelsesforholdet. Når det ikke lenger har betydning for formålet eller 12 uker etter avslutning, blir opplysningene slettet og all den skriftlige dokumentasjonen blir makulert. Det føres logg for sletting.

KUNDER

Vi tar personvernet til våre kunder seriøst, og vi ønsker at alle besøkende på vår nettside eller i butikk skal føle seg trygge. Derfor behandler vi alle personlige opplysninger i tråd med gjeldende lovverk. Personlige opplysninger innebærer informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en person.

Du har hele tiden rett på innsyn, retting, begrensning, sletting eller overføring av de personopplysningene du har gitt til Kvinnherad Vekstbedrift AS. Alle som oppgir personopplysninger har også rett til å klage til Datatilsynet dersom opplysningene behandles i strid med reglene.

Personopplysninger som samles inn ved kjøp


Når du kjøper et produkt på Kvinnherad Vekstbedrift AS må du av kontraktsmessige grunner oppgi informasjon som er nødvendig for å fullføre ordren. Dette gjelder informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene vil bare bli brukt til å oppfylle salgsforpliktelsen med mindre det er gitt samtykke til formål utover dette. Opplysningene lagres på en sikker måte på egen server.

Abacus IT er leverandøren av Kvinnherad Vekstbedrift AS tekniske løsning og hoster KV AS sin server. Dette innebærer at Abacus IT har tilgang til personopplysninger gitt ved kjøp. En egen databehandleravtale regulerer Abacus ITs bruk av disse opplysningene, og de vil derfor ikke ha tilgang til å bruke opplysningene fra KV AS.

Kontaktskjema

Når du besøker KV AS sine nettsider har du mulighet til å fylle ut et kontaktskjema dersom du ønsker å sende oss en melding. I kontaktskjemaet spør vi etter informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne svare på henvendelsen og opprette kontakt med deg. Det inkluderer navn og e-postadresse. Opplysningene blir trygt sendt over til oss og vil aldri bli utlevert til tredjepart.