Treverkstaden

I treverkstaden føregår produksjon av ulike produkt i tre og trebasert material, samt samanstilling av produkt med metall m.m. Det vert produsert varer av ulik storleik og kompleksitet. Kjente produkt vert i stor grad framstilt av arbeidstakarane, etter først opplæring, instruksjon og rettleiing. Døme på det er postkassestativ, jordbærpyramide, krakkar, varmepumpehus, pallar og rasteplassbord. I tillegg har verkstaden en lasergraveringsmaskin som kan graverar etter en datafil med innlagt ynskt mønster i ulike materialar som tre - plast - glas og metall.