Jern og Betong

I Jern og Betong avdelinga føregår produksjon av ulike produkt i jern og betong material, samt samanstilling av produkt med tre. Det vært produsert varer av ulik storleik og kompleksitet. Kjente produkt vert i stor grad framstilt av arbeidstakarane, etter først opplæring, instruksjon og rettleiing. Døme på dette er; Urner, kantheller, betongsider til benker og gjerdenetting.